«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord wikimediafoundation

Lisensen – en forutsetning for fri kunnskapsallmenning

Det sies og skrives mye om bidrag til en kunnskapsallmenning, hvor tanken er at alle skal få tilgang til et felles gode. Det sies lite om hva som er forutsetningene for å få til noe slikt. Mange har gode intensjoner, men intensjonen inkluderer ikke andres gjenbruk av materialet de selv produserer. Det er på dette punktet Wikimedia Foundations prosjekter skiller seg radikalt fra andre tilsvarende prosjekter.

Les mer…

Store Norske integrert i Wikipedia?

Det er etterhvert kjent at alle forsøk på å skape kommersielle gratisleksikon feiler. Det er ikke unikt at Store Norske Leksikon sliter, alle leksikonforlag sliter for det er rett og slett for tøft å konkurrere med Wikipedia. Det er imidlertid ikke slik at Wikipedia er eneste årsak, det er den radikalt enkle informasjonstilgangen på nettet som har gjort at ordinære trykte leksikon er blitt overflødige.

Les mer…