«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord wikimedia

Årets bilde 2009

Finalerunden i Årets bilde-konkurransen 2009 har nå begynt. Denne konkurransen avholdes hvert år på Wikimedia Commons, som er Wikimedia-prosjektenes felles bildedatabase.
Les mer…

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Et felles nordisk Wikipedia

Små språk som norsk, svensk og dansk har store problemer med å skape levedyktige nettsamfunn som kan bygge fungerende leksikon. Desto mer begrenset rammene er for nettsamfunnet, jo færre tilgjengelige bidragsytere. Wikipedia for bokmål og nynorsk har aktive nettsamfunn innenfor Wikimedia-paraplyen. Tallene for Wikipedia er en god indikasjon på hva en kan forvente i et generell allmennopplysende leksikon. For mer spesielle fagleksikon kan en gjøre noen anslag på andelen forventede skribenter utfra hvor stor andel av artikkelmassen som dekkes i de enkelte fagområdene til leksikonet.

Les mer…

Wikipedia har også kvalitetkontroll

Det har blitt hevdet fra forskjellige hold at på Wikipedia kan alle skrive hva som helst uten at noen kontrollerer det og der er alle bidragsytere anonyme. Dette er ikke riktig. Det er omtrent alltid noen som følger med hva som skrives og hvilke endringer som kommer i artikler. Wikipedia har bidragsytere fra alle deler av samfunnet, også akademikere. De kan identifiseres ut fra brukernavn og ofte velger personen å skrive litt om sin bakgrunn på egen brukerside.

Les mer…

Foredrag og konsert under Wikipedia Academy 2009

Under Wikipedia Academy 2009 i Bergen ble foredragene filmet. Wikimedia Norge har samlet alle på en oversiktside:Video fra Wikimedia Norge . Dette er en fin dokumentasjon av akademiet og vi er stolte over at så mange stillte opp for Wikipedia.

Under middagen i forbindelse med akademiet hadde vi gleden av å oppleve Fredrik Saroes fra Datarock i en intimkonsert, noe han ikke pleier å gjøre.

Vi takker Fredrik som sa at vi kunne filme og bruke opptakene og vi takker AskAdam som gjorde dette mulig.

Å følge opp dette vil ikke bli lett, men vi vil prøve å få til et akademi også i 2010.

Video fra Wikipedia Academy 2009

Under Wikipedia Academy i Bergen i oktober 2009 ble foredragene filmet slik at de skulle komme til nytte for ettertiden.
Video fra Wikipedia Academy 2009 i Bergen blir tilgjengelig her

Wikipedia Akademi 2009

Bildet under er fra en av paneldebattene under Wikipedia Akademi i Bergen i oktober 2009. Akademiet hadde en rekke foredrag holdt av representanter fra Akademia , pressefolk og andre.

Penger til Wikimedia Norge fra Høyskolen i Molde

Like før julaften fikk Wikimedia Norge en julegave fra Høyskolen i Molde :Årets julegaveidé: Kronerulling for wikipedia

I løpet av noen timer var dette også en sak hos NRK P2: Høyskole donerer penger til Wikipedia

Om flere har lyst å følge oppfordringen så ta en titt her
Wikimedia Norge ønsker seg også flere medlemmer slik at vi vet at det er mange bak oss når vi arbeider for fri kunnskap, så meld dere inn.

Vi takker og bukker!