«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord redaksjonsarkiv

Trender i avisenes bruk av SNL og Wikipedia

Det er spennende å stille sammen tall fra Atekst for å se hvordan trender henger sammen for de to dominerende leksikonene Store norske leksikon og Wikipedia i Norge. Artikler med primæromtaler er de hvor de aktuelle leksikonene er omtalt i tittel eller ingress, og de med sekundæromtaler er de hvor omtalen kommer senere i artikkelen.

Les mer…