«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord lokalhistoriewiki

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Brukeres ferdigheter i kollektive nettsamfunn

Kvalitet på innhold produsert av kollektive dugnadsbaserte nettsamfunn slik som Wikipedia, eller på programvare slik som Linux, blir ofte feilaktig fremstilt som noe uforutsigelig og vilkårlig. Innholdet blir produsert etter en modell hvor bidragene kommer tilfeldig, men kvaliteten på bidragene har en forventet fordeling som er gitt av ferdighetene til de involverte skribentene. Hvis en stiller krav til skribentene så vil en kunne påvirke fordelingen og drive kvaliteten opp. Dette er idéen som ble brukt når Lokalhistoriewiki ble laget og som senere også ble brukt av Store norske leksikon. Idéen er imidlertid ikke helt uten problemer.

Les mer…

Fagleksikon og Wikipedia

Det er diskutert mange løsninger for hvordan fagleksikon kan integreres i Wikipedia, og fordeler og ulemper de forskjellige modellene medfører. Fordelene med gjensidig gjenbruk kan være store, men samtidig skremmende for de involverte. Wikipedias krav til referansebruk, objektivitet og nøytralitet må tilfredsstilles, men samtidig åpnes det for nye og spennende muligheter.

Les mer…