«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord kunnskapsforlaget

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Brukeres ferdigheter i kollektive nettsamfunn

Kvalitet på innhold produsert av kollektive dugnadsbaserte nettsamfunn slik som Wikipedia, eller på programvare slik som Linux, blir ofte feilaktig fremstilt som noe uforutsigelig og vilkårlig. Innholdet blir produsert etter en modell hvor bidragene kommer tilfeldig, men kvaliteten på bidragene har en forventet fordeling som er gitt av ferdighetene til de involverte skribentene. Hvis en stiller krav til skribentene så vil en kunne påvirke fordelingen og drive kvaliteten opp. Dette er idéen som ble brukt når Lokalhistoriewiki ble laget og som senere også ble brukt av Store norske leksikon. Idéen er imidlertid ikke helt uten problemer.

Les mer…

Vi vil ha Store Norske…

Vi ønsker oss Store norske leksikon så om departementet ønsker en diskusjon er vi åpne. Skal vi overta materialet så må det sikres at kvaliteten ikke forringes, selv om det er litt vanskelig. Det blir ikke så helt enkelt for vi må også opprettholde det som gjør Wikipedia så unikt. Vi vet at enkelte forhold er viktig, men de er ikke helt det andre mener er viktig. Våre løsninger vil nok også komme med en kostnad, men vi tror vi kan få til noe som er spennende for alle parter.

Les mer…

Store Norske integrert i Wikipedia?

Det er etterhvert kjent at alle forsøk på å skape kommersielle gratisleksikon feiler. Det er ikke unikt at Store Norske Leksikon sliter, alle leksikonforlag sliter for det er rett og slett for tøft å konkurrere med Wikipedia. Det er imidlertid ikke slik at Wikipedia er eneste årsak, det er den radikalt enkle informasjonstilgangen på nettet som har gjort at ordinære trykte leksikon er blitt overflødige.

Les mer…

Wikipedia er mer enn «fire and forget»

Det er en kommentar i Aftenposten 21. januar av Per Anders Madsen Ikke bare Wikipedia, som selv om den presiserer at det er store forskjeller på eksempelartikkelen om svineinfluensa så har den noen feilslutninger. Artikkelen på bokmålsutgaven og den engelske utgaveninfluenza er vesentlig større, nynorskutgavenA%28H1N1%29 har fire tekstavsnitt på samme måte som Store Norske. Madsen gjentar deretter en gammel historie som er blitt en avisand og legger til noen nye feilslutninger. Jeg vil kort gå inn på noen av påstandene som gjelder Wikipedia, påstander om Store Norske ønsker jeg ikke å gå inn på.

Les mer…