«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord konkurranse

Årets bilde 2009

Finalerunden i Årets bilde-konkurransen 2009 har nå begynt. Denne konkurransen avholdes hvert år på Wikimedia Commons, som er Wikimedia-prosjektenes felles bildedatabase.
Les mer…

FAD sin ulysning av nettskap 2.0

En skikkelig honningkrukke ble publisert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), de har lyst ut prosjektstipender gjennom nettskap 2.0 med en samlet ramme på NOK 2,5 mill. Midlene sier de at kan brukes til prosjekter som utnytter Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold. Spesielt innenfor tjenesteutvikling og innovasjon, verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet, – og gjerne inkludere noe innenfor offentlig data. Vi har mange ønsker, kanskje for mange…

Les mer…