«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord fri

En språklig majoritet

Trond Berg Eriksen som er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo og leder for redaksjonsrådet for siste papirutgave av Store Norske Leksikon, har i Aftenposten 26. april 2010 i innlegget En språklig minoritet kommet med noen påstander som er nokså spesielle.

Les mer…

FAD sin ulysning av nettskap 2.0

En skikkelig honningkrukke ble publisert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), de har lyst ut prosjektstipender gjennom nettskap 2.0 med en samlet ramme på NOK 2,5 mill. Midlene sier de at kan brukes til prosjekter som utnytter Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold. Spesielt innenfor tjenesteutvikling og innovasjon, verdiskaping, demokratisk deltakelse og åpenhet, – og gjerne inkludere noe innenfor offentlig data. Vi har mange ønsker, kanskje for mange…

Les mer…

WikiNorge, versjon 2.0

Leksikondebatten har vært nokså intens i flere uker og diskusjonen har stort sett fokusert på Store Norske sine fagredaktører som garantister for høy sannhetsgehalt og troverdig leksikon – og Kunnskapsforlaget som forvaltere av Den Absolutt Største Sannhet. Wikipedia er på den andre siden både upålitelig og har masse feil. Problemet er bare at landskapet ikke helt stemmer med kartet. La oss istedenfor å grave oss ned i skyttergraver se hvor vi står og hvor vi vil.

Les mer…

Et felles nordisk Wikipedia

Små språk som norsk, svensk og dansk har store problemer med å skape levedyktige nettsamfunn som kan bygge fungerende leksikon. Desto mer begrenset rammene er for nettsamfunnet, jo færre tilgjengelige bidragsytere. Wikipedia for bokmål og nynorsk har aktive nettsamfunn innenfor Wikimedia-paraplyen. Tallene for Wikipedia er en god indikasjon på hva en kan forvente i et generell allmennopplysende leksikon. For mer spesielle fagleksikon kan en gjøre noen anslag på andelen forventede skribenter utfra hvor stor andel av artikkelmassen som dekkes i de enkelte fagområdene til leksikonet.

Les mer…

Wikipedia har også kvalitetkontroll

Det har blitt hevdet fra forskjellige hold at på Wikipedia kan alle skrive hva som helst uten at noen kontrollerer det og der er alle bidragsytere anonyme. Dette er ikke riktig. Det er omtrent alltid noen som følger med hva som skrives og hvilke endringer som kommer i artikler. Wikipedia har bidragsytere fra alle deler av samfunnet, også akademikere. De kan identifiseres ut fra brukernavn og ofte velger personen å skrive litt om sin bakgrunn på egen brukerside.

Les mer…

Penger til Wikimedia Norge fra Høyskolen i Molde

Like før julaften fikk Wikimedia Norge en julegave fra Høyskolen i Molde :Årets julegaveidé: Kronerulling for wikipedia

I løpet av noen timer var dette også en sak hos NRK P2: Høyskole donerer penger til Wikipedia

Om flere har lyst å følge oppfordringen så ta en titt her
Wikimedia Norge ønsker seg også flere medlemmer slik at vi vet at det er mange bak oss når vi arbeider for fri kunnskap, så meld dere inn.

Vi takker og bukker!