«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord aviser

Fremtiden for aviser

Det er ingen fremtid for papiraviser. Du kan like godt venne deg til tanken. Papir er dødt. Betyr det at journalistikken er død? Så absolutt ikke! Det vil alltid være et behov for å formidle informasjon, og noen til å gjøre jobben.
Les mer…

Trender i avisenes bruk av SNL og Wikipedia

Det er spennende å stille sammen tall fra Atekst for å se hvordan trender henger sammen for de to dominerende leksikonene Store norske leksikon og Wikipedia i Norge. Artikler med primæromtaler er de hvor de aktuelle leksikonene er omtalt i tittel eller ingress, og de med sekundæromtaler er de hvor omtalen kommer senere i artikkelen.

Les mer…