«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Viser arkivet for stikkord apertium

Et felles nordisk Wikipedia

Små språk som norsk, svensk og dansk har store problemer med å skape levedyktige nettsamfunn som kan bygge fungerende leksikon. Desto mer begrenset rammene er for nettsamfunnet, jo færre tilgjengelige bidragsytere. Wikipedia for bokmål og nynorsk har aktive nettsamfunn innenfor Wikimedia-paraplyen. Tallene for Wikipedia er en god indikasjon på hva en kan forvente i et generell allmennopplysende leksikon. For mer spesielle fagleksikon kan en gjøre noen anslag på andelen forventede skribenter utfra hvor stor andel av artikkelmassen som dekkes i de enkelte fagområdene til leksikonet.

Les mer…