«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Wikimedia Norge krever åpne offentlige lisenser

I april inviterte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Wikimedia Norge til å kommentere forslaget om en ny, standardisert, norsk lisens for offentlige data (NLOD). Bakgrunnen for forslaget er EUs viderebruksdirektiv (2003/98/EF), som sammen med St.meld. nr. 17 (2006-2007) «Eit informasjonssamfunn for alle» legger opp til at offentlig informasjon skal være tilgjengelig for viderebruk. Wikimedia-prosjekter som internettleksikonet [...]
Vist 58 ganger. Følges av 1 person.
Annonse