«Forestill deg en verden hvor hvert enkelt menneske på denne planeten har fri adgang til summen av all menneskelig viten» – Jimmy Wales.

Prototype upload wizard unveiled for Wikimedia Commons

We're happy to share our prototype of new upload wizard for Wikimedia Commons, and would like to invite the Wikimedia community to test it and provide feedback to improve it.
Vist 88 ganger. Følges av 1 person.
Annonse